FreeTrack™ » Новини » Специфіка встановлення та роботи давача рівня пального (ДРП)
Специфіка встановлення та роботи давача рівня пального (ДРП)

Специфіка встановлення та роботи давача рівня пального (ДРП)

Система моніторингу FreeTrack призначена для контролю руху транспорту та для контролю зміни рівня пального в баках автомобіля та інших ємностях. 90 відсотків наших клієнтів без додаткових зусиль отримують очікуваний результат. Але є 10 відсотків випадків у яких потрібен розгорнутий аналіз та додаткові зусилля для отримання бажаного результату. За показами ДРП без додаткового аналізу не завжди можна зробити однозначний висновок щодо об’єму заправки чи зливу.

Для більш прозорого розуміння коротко опишемо основні процеси.

Суттєвий вплив на кінцевий результат має ряд чинників. Важливу роль відіграють якість та цільове призначення обраного обладнання, а також якість та професійність робіт по встановленню ДРП та таруванню баків. Монтажі системи контролю палива проводяться нашими спеціалістами, або клієнтом самостійно. Монтаж ДРП відбувається по середині баку у точці, або максимально близько до точки, перетину діагоналей верхньої частини баку для зменшення впливу поздовжнього та поперечного коливання рівня пального. Візуалізація на рисунку №1. Також потрібно врахувати наявність у баку перегородок та передбачити/запобігти можливість дотикання ДРП до них.

Специфіка встановлення та роботи давача рівня пального (ДРП)

В момент встановлення системи на автомобіль клієнта проводиться первинне тарування ДРП яке відбувається на наявному в баку пальному, тому бак повинен бути повним, чистим та у справному стані. Суть процесу тарування полягає в тому, щоб поставити у відповідність цифровим значенням, які надходять від ДРП, відповідні значення об’єму палива в літрах. Тарування відбувається порціями по 10-50 л. і може тривати до 4 год на одиницю техніки. Важливими моментами у таруванні баку є початок та завершення тарування. Оскільки низ та верх баку знаходяться у області заокруглення, то це області потенційного ризику і порції заливу у цих областях повинні бути якомога менші. Також потрібно врахувати, що у момент підрізання ДРП проміжок між кінцем ДРП та дном баку повинен бути не менше 1-2 см (в залежності від розмірів баку), а відповідно вимірювання у цій області не відбувається. Це так звана «сліпа» зона де може залишатись від 5 до 20л (в залежності від розмірів баку). Особливу увагу потрібно приділити таруванню баку на завершальній стадії. Тарування повинно бути максимально близько до верху баку, а це означає що пального під час тарування повинно вистачати для цієї процедури. Якщо не провести тарування до верху баку, то у систему можуть надходити покази від ДРП, які не мають відповідника у літрах (за межами тарувальної таблиці). Оскільки часто заправка відбувається до повного баку, то ця область суттєво впливає на достовірність показів. Якщо весь бак тарований якісно, але, через відсутність пального, або геометрію баку, верх тарувальної таблиці розрахувати за математичними формулами, то часто можна отримати суттєві відхилення і цим самим «закласти бомбу сповільненої дії» на майбутнє, яка породить недовіру до системи в цілому. Рисунок №2

Специфіка встановлення та роботи давача рівня пального (ДРП)

На рисунку №3 показано вигляд тарувальної таблиці та допоміжних графіків. На крайньому правому графіку видно залежність показів ДРП від геометрії баку. На початку та в кінці тарування кількість пунктів на 1 літр вища, що говорить про те, що згори і з низу бак вужчий. Якщо вигляд графіків суттєво відрізняється від наведених у прикладі, то це може говорити про некоректне тарування, або «специфічну» геометрію баку.

Специфіка встановлення та роботи давача рівня пального (ДРП)

Оскільки пальне від заправки до заправки, а особливо при зміні сезону зима/літо, може змінювати свої фізичні та хімічні властивості (густина, температура, …) то покази ДРП можуть відрізнятись і не відображати дійсний рівень заправки чи зливу. Виробники ДРП запевняють що похибка показів ДРП в лабораторних умовах для незмінного типу пального не перевищує 2%. Дослідним шляхом встановлено, що якщо, після первинного тарування баку, проводити контрольні зливи/заливи не змінюючи типу пального, то відсоток похибки становить не більше 1-2%. Якщо суттєво змінити хімічні чи фізичні властивості пального то відсоток похибки може перевищувати 5%. Фізичні чи хімічні властивості пального, а в результаті провідність пального, можуть суттєво змінюватись при заправці на заправках різних операторів, або при заправці нестандартним пальним (наприклад дизельне пальне з ріпакової олії). Наявність води в баку також може суттєво впливати на відсоток похибки і унеможливлювати проведення аналізу і контролю в цілому. У випадку зміни типу пального не міняється цифровий показник для 0 л. оскільки ДРП незанурений в пальне не міняє своїх показів з часом, але, може змінюватись, в сторону зменшення чи збільшення, цифровий показник для повного баку. На рисунку №4 показано приклад відхилення показників пального для одного і того ж цифрового показника ДРП для зимового і літнього пального.

Специфіка встановлення та роботи давача рівня пального (ДРП)

У системі FreeTrack передбачено інструмент для внесення коефіцієнтів сезонних та інших змін для врахування типу пального. Якщо через часту зміну типу пального у клієнта виникає потреба частого коригування коефіцієнту то такі випадки потребують окремого аналізу і додаткового дослідження. Враховуючи те, що аналіз та обробка показників, що надходять від ДРП є достатньо трудомістким та затратним по часу процесом то ці роботи не входять в базову абонентську плату і узгоджуються додатково з кожним клієнтом. У випадку призначення зі сторони клієнта відповідальної особи яка пройде навчання та зможе самостійно аналізувати та коригувати покази, абонентська плата залишається без змін.