Перелік товарів що підпадають під SENT

Повний перелік товарів що підпадають під реєстрацію в ситемі SENT від 12/08/2023р

Obowiązuje od 12 sierpnia 2023 r.

Wykaz towarów objętych systemem monitorowania, który może być pomocny w bieżącej działalności podmiotów. Wykaz ten nie stanowi źródła prawa.

1. Wykaz towarów objętych systemem monitorowania

 

Nomenklatura scalona (CN)

Kod CN Opis Warunki stosowania Wyłączenia ex
0207 mięso z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 250 kg
ex 0407 jaja ptasie w skorupkach, świeże jeżeli ich liczba w przesyłce towarów objętych tą pozycją przekracza 2500 szt.
0408 jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg
0409 00 00 miód naturalny jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 kg
ex 0810 10 00 truskawki świeże jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg
0810 20 10 maliny świeże jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg
0810 40 50 owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum świeże jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg
ex 0811 10 truskawki niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg
0811 20 31 maliny niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg
0811 20 39 porzeczki czarne niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg
0811 90 50 owoce z gatunku Vaccinium myrtillus niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 3000 kg
0811 90 95 pozostałe owoce niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 500 kg
ex 1001 pszenica jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg
1005 kukurydza jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg
1101 00 mąka pszenna lub z meslin jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg
1102 mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 100 kg
ex 1205 nasiona rzepaku jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg
1206 00 nasiona słonecznika, nawet łamane jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tą pozycją przekracza 10 000 kg
1507 olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
1508 olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
1509 oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
1510 pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509 jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
1511 olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
1512 olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
1513 olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
1514 olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
1515 pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
1516 tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
1517 margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 26 kg lub 26 litrów
ex 2009 79 zagęszczony sok jabłkowy jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 000 kg
2207 nieoznaczone znakami akcyzy – alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej; alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 5 litrów
2701 węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 25 kg
2704 koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 25 kg
2707 oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, np. benzen, toluen, ksylol, naftalen jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 11 litrów
2710 oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, np. jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 11 litrów oraz towarów o kodzie CN 2710 19 81 w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 20 kg lub Kod CN Opis Warunki stosowania Wyłączenia benzyna lakiernicza, benzyna lotnicza, benzyna silnikowa, oleje napędowe, oleje opałowe; oleje odpadowe objętość nie przekracza 20 litrów
2711 propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu bez względu na ich ilość w przesyłce z wyłączeniem przewożonych w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 69 kg lub objętość nie przekracza 85 litrów
2905* metanol (alkohol metylowy) – niebędący pochodzenia syntetycznego jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 11 litrów
ex 2905 11 00 metanol (alkohol metylowy) pochodzenia syntetycznego jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 11 litrów
2917 kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyłączeniem kwasu tereftalowego o kodzie CN 2917 36 00 jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów
3403 preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodzącosmarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach); preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 16 litrów oraz preparatów do smarowania maszyn, urządzeń i pojazdów o kodzie CN ex 3403 19 20 i CN ex 3403 19 80, w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 20 kg lub objętość nie przekracza 20 litrów
3811 środki przeciwstukowe; inhibitory utleniania; inhibitory tworzenia się żywic; dodatki zwiększające lepkość; preparaty antykorozyjne; pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 16 litrów
3814 zawierające alkohol etylowy – organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe zmywacze farb i lakierów; towary zawierające więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, innych niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 11 litrów
3820 zawierające alkohol etylowy – środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 16 litrów
3824* pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone o kodach CN 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93, 3824 99 96 jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów
3826 biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów
4813 bibułka papierosowa, jeżeli może być stosowana do maszynowej produkcji papierosów, z wyłączeniem bibułki papierosowej w książeczkach lub tutkach jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 10 kg
5910 taśma formująca, jeżeli może być stosowana do maszynowej produkcji papierosów jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tymi pozycjami przekracza 10 kg
Tabela 1. Wykaz towarów objętych systemem monitorowania – w podziale na kody CN i TARIC. Wykaz ten nie stanowi źródła prawa.
*) Przewóz towarów objętych tą pozycją podlega systemowi monitorowania przewozu, o ile towary te są wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, bez względu na przeznaczenie.

 

Systemowy kod towaru wybierany w rejestrze SENT Systemowy kod towaru Opis Warunki stosowania Wyłączenia

0001- susz tytoniowy za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym bez względu na jego ilość w przesyłce
0002 – alkohol całkowicie skażony wyroby nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi zawierające alkohol całkowicie skażony
0003 – towary zawierające alkohol etylowy towary, bez względu na kod CN, zawierające w swym składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości skażony: mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub mieszaniną alkoholu tertbutylowego i benzoesanu denatonium, lub alkoholem izopropylowym bez względu na kod CN z wyłączeniem opakowań jednostkowych nie większych niż 1,5 litra
0004** – paliwa opałowe paliwa opałowe – towary nieobjęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym bez względu na jego ilość w przesyłce
0005 – opady odpady w rozumieniu ustawy o odpadach – inne niż wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 1-3a ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, będące jednocześnie odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach, które podlegają przepisom rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów bez względu na ich ilość w przesyłce z wyłączeniem odpadów, które: a) zostały wyszczególnione w załączniku III lub IIIB do rozporządzenia 1013/2006, jeżeli są one: – przeznaczone do odzysku oraz – ilość tych odpadów w przesyłce nie przekracza 20 kg, b) są mieszaninami, niesklasyfikowanymi pod żadnym kodem w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006 lub składającymi się z dwóch lub więcej rodzajów odpadów wymienionych w załączniku III do rozporządzenia 1013/2006, jeżeli skład tych mieszanin nie utrudnia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi i mieszaniny te zostały wyszczególnione w załączniku IIIA do rozporządzenia 1013/2006, jeżeli są one: – przeznaczone do odzysku oraz – ilość tych odpadów w przesyłce nie przekracza 20 kg
Tabela 2 . Wykaz towarów objętych systemem monitorowania – w podziale na kody systemowe. Wykaz ten nie stanowi źródła prawa.
**) Przewóz paliw opałowych z wykorzystaniem kodu systemowego podlega systemowi monitorowania przewozu dla podmiotów i osób fizycznych, którzy dokonali zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-RU) i otrzymali odpowiednio status pośredniczącego podmiotu olejowego lub zużywającego podmiotu olejowego.

 

2. Pozycje z obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie towarów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP

– produkty lecznicze,

– środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

– wyroby medyczne

zagrożone brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objęte obowiązkiem zgłaszania:

  • wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  • zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których wykaz znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

 

Informacje o publikacji

Data publikacji: 11.08.2023

Komórka odpowiedzialna: Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej MF

 
Посилання на файл з переліком товарів що підпадають під оформлення SENT