Перелік товарів, які охоплюються системою моніторингу SENT

якщо маса брутто партії товарів, що входять до цих товарних позицій, перевищує 500 кг або більше обсяг перевищує 500 літрів КОМБІНОВАНА НОМЕНКЛАТУРА (CN)
 • CN 1507 соєва олія та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни хімічного складу, за винятком упаковок не більше 26 кг або 26 літрів
 • CN 1508 Арахісова олія та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але немодифіковані хімічним шляхом, за винятком одиничної тари вагою не більше 26 кг або 26 л
 • CN 1509 Олія та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без змін хімічного складу, за винятком одинична тара не більше 26 кг або 26 л
 • CN 1510 інші олії та їх фракції, отримані виключно з оливок, рафіновані або нерафіновані, але хімічно незмінені, включаючи суміші цих олій або їх фракцій з оліями або фракції товарної позиції 1509, за винятком одиничних пакетів розміром не більше 26 кг або 26 л
 • CN 1511 пальмова олія та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни хімічного складу, за винятком упаковок не більше 26 кг або 26 літрів
 • CN 1512 олія соняшникова, сафлорова олія або олія бавовняна та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але не модифіковані хімічно, за винятком попереднього фасування № понад 26 кг або 26 літрів
 • CN 1513 Кокосова олія (копра), пальмоядрова олія або олія бабасу та їх фракції, незалежно від того, чи не очищений, але не хімічно модифікований, за винятком одиничної упаковки № понад 26 кг або 26 літрів
 • CN 1514 Олія рапсова, рапсова або гірчична та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але хімічно незмінений, за винятком одиничної упаковки не більше 26 кг або 26 л
 • CN 1515 інші рідкі рослинні жири та олії (включаючи олію жожоба) та їх фракції, незалежно від того, чи очищений, але не хімічно модифікований, за винятком одиничної упаковки № понад 26 кг або 26 літрів
 • CN 1516 тваринні або рослинні жири та олії та їх фракції, частково або повністю гідрогенізовані, переетерифіковані, повторно етерифіковані або елаїдінізовані, рафіновані чи нерафіновані, але без подальшої обробки, за винятком одиничних упаковок вагою не більше 26 кг або 26 літрів
 • CN 1517 маргарин; їстівні суміші або продукти з тваринних жирів чи олій рослинні або з фракцій різних жирів чи олій цієї групи, крім харчових жири або олії або їх фракції товарної позиції 1516, крім маргарину та маргарину рідина, за винятком одиничної тари не більше 26 кг або 26 л
 • CN 2207 не маркований акцизними марками – спирт етиловий неденатурований об. спирту 80% об. або більше; спирт етиловий та інша алкогольна продукція будь-якої міцності, забруднені, за винятком одиничної тари об’ємом не більше 5 л
 • CN 2701 вуглець; брикети, брикети та подібне тверде паливо, вироблене з вугілля, за винятком одинична упаковка не більше 25 кг
 • CN 2704 кокс та напівкокс з вугілля, лігніту або торфу, агломеровані або неагломеровані; вугілля ретортне, крім упаковок масою не більше 25 кг
 • CN 2707 масла та інші продукти високотемпературної дистиляції кам’яновугільної смоли; подібні продукти, в яких маса ароматичних компонентів перевищує вагу компонентів неароматичні речовини, наприклад, бензол, толуол, ксилол, нафталін, за винятком одиничної упаковки не більше 11 л
 • CN 2710 нафтові масла та масла, отримані з бітумінозних мінералів, крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені та не включені, що містять 70 мас.% або більше олій сира нафта або нафти, отримані з бітумінозних мінералів, з яких складаються ці нафти основні інгредієнти препаратів, наприклад, уайт-спірит, авіаційний бензин, автомобільний бензин, дизельні масла, мазути; відпрацьовані масла, за винятком одиничної упаковки № більше 11 літрів та товари під кодом CN 2710 19 81 в одиничних упаковках, маса брутто яких не перевищує 20 кг або об’єм не перевищує 20 літрів
 • CN 2711 пропан, бутан або пропан-бутанові суміші, незалежно від їх кількості в партії, за винятком тих, що перевозяться в одиничних упаковках, маса брутто яких не перевищує 61 кг або об’єм не перевищує 85 л
 • CN 2905 *) метанол (метиловий спирт) – не синтетичного походження, крім одинична упаковка не більше 11 л
 • CN ex 2905 11 00 метанол (метиловий спирт) синтетичного походження, за винятком одинична упаковка не більше 11 л
 • CN 2917 кислоти полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, за винятком кислоти терефталевий з кодом CN 2917 36 00
 • CN 3403 мастильні препарати (включаючи різальні мастила, препарати для відкручування болтів і гайок, засоби проти іржі та корозії, препарати проти цвілі на основі мастил); препарати виду, що використовується для змащування текстилю, шкіри, хутра та іншої шкіри матеріалів, за винятком препаратів, що містять, як основний інгредієнт, 70% мас інші нафтові масла або масла, отримані з бітумінозних мінералів, за винятком одинична тара не більше 16 л і препарати для змащування машин, пристрої та транспортні засоби під кодом CN ex 3403 19 20 та CN ex 3403 19 80, в упаковках агрегат, маса брутто якого не перевищує 20 кг або об’єм не перевищує 20 л.
 • CN 3811 антидетонаційні препарати; інгібітори окислення; інгібітори камеді; Аксесуари підвищення в’язкості; антикорозійні препарати; інші препарати, додані до масел корисних копалин (включаючи бензин) або для інших рідин, що використовуються для тих самих цілей мінеральні масла, крім одиничної тари об’ємом не більше 16 л
 • CN 3814, що містить спирт етиловий – органічні комплексні розчинники та розріджувачі, де в іншому місці не зазначені та не включені; готові засоби для зняття фарби та лаку; товари, що містять понад 70 мас.% нафтових масел, крім товарів цієї товарної позиції, що містять спирт етиловий, крім одиничної тари об’ємом не більше 11 л
 • CN 3820, що містить етиловий спирт – антифриз і готові рідини протиожеледні, за винятком упаковки об’ємом не більше 16 л
 • CN 3824 *) інші хімічні продукти та препарати хімічної промисловості чи галузей споріднені (включаючи ті, що складаються із сумішей натуральних продуктів) в іншому місці не зазначені та не включені до кодів CN 3824 99 86, 3824 99 92, 3824 99 93, 3824 99 96
 • CN 3826 Біодизель та його суміші, що не містять або містять менше ніж 70% мас. сира нафта або нафти, отримані з бітумінозних мінералів
 • CN 4813 **) сигаретний папір, якщо його можна використовувати для машинного виробництва сигарети, за винятком сигаретного паперу в буклетах або тубах
 • CN 5910 **) формувальний ремінь, якщо його можна використовувати для машинного виробництва сигарет
 • 0001 сирий тютюн – сирий тютюн вважається тютюном, незалежно від його вологості, яка не він пов’язаний із живою рослиною і ще не є тютюновим виробом – незалежно від його кількості в упаковці (системний код 0001)
 • 0002 повністю денатурований спирт – продукти, не призначені для споживання людиною, що містять повністю денатурований спирт (код системи 0002)
 • 0003 товари незалежно від коду CN, що містять спирт етиловий о фактична міцність алкоголю за об’ємом перевищує 50% за об’ємом денатурована: суміш ізопропіловий спирт (пропан-2-ол) і денатоній бензоат або суміш трет-бутилового спирту і денатоній бензоату, або ізопропіловий спирт – за винятком упаковки об’єм агрегату не більше 1,5 л (код системи 0003)
 • 0004 ***) пальне паливо – товари, не звільнені від оподаткування акцизним збором використання за призначенням, про яке йдеться у ст. 89 сек. 1 п. 9, 10 і 15 літ. та Закон від 06.12.2008р з акцизного збору – незалежно від його кількості в партії (код системи 0004)
 • 0005 ****) відходи в розумінні Закону про відходи – крім тих, що зазначені в ст. 3 сек. 2 бали 1-3а Закону про систему моніторингу автомобільного та залізничного вантажообігу пальне паливо, яке також є відходами в розумінні Закону про відходи, які підпадають під дію положень Регламенту (ЄС) № 1013/2006 Європейського Парламенту та Ради про про перевезення відходів – незалежно від їх кількості у відправленні (код системи 0005) лікарські засоби, харчові продукти для спеціального харчування та продукти медичний, ризик недоступності на території Республіки Польща, покритий зобов’язання звітувати:
  • вивезення за межі Республіки Польща або
  • відчуження суб’єкту, що діє за межами території Республіки Польща,
перелік яких доступний за адресою: https://www.gov.pl/zdrowie/akty-prawne-w-mz *) Перевезення товарів, що підпадають під цю позицію, підлягає системі моніторингу відправлення, за умови, що ці товари наведені в додатку № 1 до Закону від 6 грудня 2008 року про акцизний збір, незалежно від на долю. **) Якщо маса брутто партії товарів, що входять до цих товарних позицій, перевищує 10 кг. ***) Перевезення опалювального палива з використанням системного коду регулюється системою транспортний моніторинг для юридичних та фізичних осіб, які подали реєстраційну заяву спрощеного акцизного збору (AKC-RU) і отримав відповідний статус посередницька нафтова організація або споживаюча нафтова організація. При вживанні діючі положення (до 31.03.2020) діють ± позиції CN, перелічені в Законі i видані на його підставі виконавчі акти. ****) Транспортування підлягає системі SENT у випадку відходів, які: a) перераховані в Додатку III або IIIB до Регламенту 1013/2006, (b) це суміші, які не класифікуються в жодній позиції в Додатку III до Регламенту 1013/2006 або складається з двох або більше відходів, перелічених у Додатку III Регламенту 1013/2006, якщо склад цих сумішей не перешкоджає їх раціональному подачі екологічно відновлювані, і ці суміші перераховані в Додатку IIIA до Регламенту 1013/2006 – якщо вони призначені для утилізації та кількість цих відходів у вантажі перевищує 20 кг